Jack Ma, Người giàu nhất trung quốc đã nói....


Jack Ma, Người giàu nhất trung quốc đã nói: 

Nếu gặp người có tư tưởng không đúng thì tìm người khác, gặp người không biết nắm bắt cơ hội thì tìm người khác. Tôi cần tìm NGƯỜI PHÙ HỢP chứ không phải biến ai đó thành NGƯỜI PHÙ HỢP. Và về cơ bản tôi cũng KHÔNG THỂ THAY ĐỔI được ai cả

Cho dù người quen hay người lạ thì CHỌN hay KHÔNG CHỌN là quyết định của họ.

Gà gáy thì trời sáng mà gà không gáy thì trời vẫn sẽ sáng. Trời có sáng hay không đâu phụ thuộc vào con gà và vấn đề trời sáng thì ai sẽ là người thức tỉnh.

Cuộc đời này ngắn lắm, không có nhiều chỗ cho con thuyền NẾU NHƯ....
Copyright © 2012 Dịch Vụ Xây Dựng Biên Hòa